Runners' Lab Athletics Classic Meeting

×

Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

 

Beste atleet, de voorinschrijvingen werden afgesloten. Indien u toch nog wenst deel te nemen, kunt u zich de dag zelf nog ter plaatse inschrijven.

Cher athlète, les pré-inscriptions ont été fermées. Si vous voulez encore participer, vous pouvez toujours vous inscrire le jour même.

Dear athlete, the pre-registrations were closed. If you still want to participate, you can still register on the day itself.


Koninklijke Atletiek Club Duffel vzw verklaart de hierna gevraagde persoonsgegevens louter en alleen te gebruiken in functie van de organisatie van de eigen Runners' Lab Athletics Classic Meeting, meer bepaald voor het evenwichtig samenstellen van de verschillende reeksen bij de verschillende proeven. Na de meeting worden de gegevens nog gedurende ongeveer één kalenderjaar bijgehouden waarna ze definitief uit onze bestanden zullen verwijderd worden.


Indien nog geen persoonlijk record vul je "--" in met als datum 01/01/2018. Ook onder 'Plaats' vul je "--" in.
Persoonlijke records en beste jaarprestaties worden sowieso door de organisatie nog even op correctheid gecontroleerd.