Runners' Lab Athletics Classic Meeting

×

Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

 

Beste atleet, ten gevolge van de coronacrisis werd door de Vlaamse Atletiekliga besloten dat onze wedstrijd dit jaar niet kan doorgaan. Wij kijken echter al hoopvol uit naar 2021 en hopen u dan te mogen begroeten. Hou u gezond !!

 

Cher athlète, à cause de la crise corona, la fédération flamande d'athlétisme (VAL) a décidé que notre compétition ne pouvait pas avoir lieu cette année. Cependant, nous attendons déjà avec impatience 2021 et espérons vous voir à ce moment-là. Gardez-vous en bonne santé !!

 

Dear athlete, due to the corona crisis, the Flemish athletics federation (VAL) has decided that our competition cannot be held this year. However, we are already looking forward to 2021 and hope to see you then. Stay healthy !!

 


Koninklijke Atletiek Club Duffel vzw verklaart de hierna gevraagde persoonsgegevens louter en alleen te gebruiken in functie van de organisatie van de eigen Runners' Lab Athletics Classic Meeting, meer bepaald voor het evenwichtig samenstellen van de verschillende reeksen bij de verschillende proeven. Na de meeting worden de gegevens nog gedurende ongeveer één kalenderjaar bijgehouden waarna ze definitief uit onze bestanden zullen verwijderd worden.