Een experiment ??!!

Een aantal ouders en atleten heeft al een paar maal gevraagd of het niet mogelijk is tweedehandsmateriaal via de club te koop aan te bieden. Vooral onze jeugd ontgroeit immers vrij snel haar singletje, trainingspakje of loopschoenen. Dit materiaal is veelal nog in goede staat maar toch is men genoodzaakt tot de aanschaf van nieuw materiaal. De aankoop van dit materiaal is dikwijls zowel letterlijk als figuurlijk een "lopende" kost. Het zou dus leuk kunnen zijn mocht men nog wat kunnen recupereren van het oude materiaal.

Andere ouders, dikwijls nog met jonge beginnende atleetjes, zijn dan weer op zoek naar nog bruikbaar materiaal tegen democratische prijzen. 

K.A.C. Duffel heeft uiteraard oor naar de verzuchtingen van zijn leden. Daarom is de club bereid om bij wijze van experiment beide partijen bij elkaar te brengen en hen de mogelijkheid te bieden via de website tweedehands artikelen te koop aan te bieden of hiernaar op zoek te gaan. Dit zou een opportuniteit kunnen zijn om voor alle partijen een win-winsituatie te creëren. We hebben daartoe twee zoekertjespagina's aangemaakt: een pagina "Ik bied aan" en een pagina "Ik zoek". Je kunt hiernaar navigeren via de menubalk. 

Vooraleer een zoekertje te plaatsen zijn enkele duidelijke afspraken onmisbaar:

 • Enkel leden van K.A.C. Duffel en/of hun directe verwanten kunnen een zoekertje indienen.
 • K.A.C. Duffel treedt louter als tussenpersoon op en stelt hierbij zijn website als forum ter beschikking.
 • K.A.C. Duffel komt verder niet actief tussen bij de verkoop van artikelen. Na publicatie dienen alle verdere contacten enkel te verlopen tussen mogelijke koper en verkoper.
 • K.A.C. Duffel verklaart op generlei wijze enig financieel voordeel te willen nastreven bij het ter beschikking stellen van dit forum of bij de verkoop van artikelen.
 • Zolang ze niet verkocht zijn blijven alle te koop aangeboden artikelen eigendom van de persoon die ze te koop aanbiedt. Daarna gaan ze van rechtswege over naar de nieuwe eigenaar.

 

 • Indien men een zoekertje wenst te plaatsen, zendt men een mailtje naar jan.dedobbelaere@skynet.be. Dit berichtje dient minstens volgende gegevens te bevatten:
  • Naam en adres van de afzender en indien verschillend ook naam + verwantschap aangesloten lid K.A.C. Duffel. Gelieve hierbij aan te duiden of deze gegevens op de website mogen gepubliceerd worden.
  • Foto van het te koop aangeboden artikel, indien mogelijk ook een voorbeeldfoto indien men op zoek gaat naar een artikel.
  • Korte beschrijving van het artikel.
  • Vraag- of biedprijs
  • Telefoon- of GSM-nummer EN/OF emailadres (minstens één van beide verplicht)

 

 • Enkel atletiekgerelateerde zoekertjes worden geaccepteerd. Het is niet de bedoeling huisraad, auto's, fietsen, vakantiebestemmingen, ... te koop of te huur aan te bieden. K.A.C. Duffel eigent zich het recht toe eventueel zoekertjes te weigeren indien deze niet aan de vereiste criteria voldoen.
 • Elk zoekertje blijft gedurende maximaal één jaar gepubliceerd, tenzij de plaatser van het zoekertje K.A.C. Duffel eerder in kennis stelt dat het mag verwijderd worden. Na deze periode wordt het zoekertje automatisch verwijderd.

Zoals gezegd beschouwen we dit voorlopig als een experiment. Later op het jaar gaan we dit evalueren. Indien dit initiatief aanslaat, werken we dit verder uit (bv. het indienen van een zoekertje via een webformulier ipv mail,...). Indien het echter geen succes blijkt te zijn, bestaat de kans dat we dit idee zullen moeten afvoeren.