De Vlaamse Atletiekliga (VAL) heeft een sportverzekering bij Ethias. Indien je tijdens de training of tijdens een wedstrijd een ernstig sportongeval oploopt, kan je best meteen een formulier voor de sportverzekering vragen.

Op onze eigen activiteiten kan je daarvoor terecht bij de trainers en de clubsecretaris. Loop je het sportongeval op tijdens een wedstrijd op een andere locatie, dan kan je daarvoor terecht op het wedstrijdsecretariaat ter plaatse of bij de hoofdscheidsrechter. Kunnen die je niet helpen, dan kan je het formulier achteraf nog steeds op het clubsecretariaat ophalen of downloaden. Downloaden aangifteformulier

Er zijn twee onderdelen die we nodig hebben om je aangifte correct in te kunnen dienen :

1. algemene informatie van het ongeval
2. het medisch attest van de behandelende geneesheer

De door jogger, atleet en/of ouders ingevulde algemene informatie en het door de behandelende geneesheer ingevulde medisch attest, moeten zo snel mogelijk op het club-secretariaat bezorgd worden. Stuur in geen enkel geval zelf je formulier op naar Ethias, dit zal niet worden aanvaard waardoor de opvolging van je dossier heel lang kan aanslepen.

Na registratie van het ongeval ontvang je via de club een dossiernummer bij Ethias. Hou vanaf het sportongeval alle rekeningen netjes bij. Na de terugbetaling van de kosten door het ziekenfonds, stuur je de rekeningen op naar Ethias voor de afrekening (steeds het dossiernummer vermelden!).

Bij eventuele vragen kan er steeds contact opgenomen worden met het clubsecretariaat.

Meer info over onze VAL-verzekering vind je hier.

Contactgegevens clubsecretariaat:

Clubsecretariaat A.C. Duffel
Simonne MOONS
gsm.: 0497 60 86 36
info@duff.be