Een halve eeuw lid van Duffel ac

Raymond Van Asch nu onze webmaster, is zonder onderbreking lid van onze club sinds 15.05.1957 !!
André Boonen de huidige coach werd even later lid op 30.05.1957.