Jaarlijks clubfeest

Een 150 aanwezigen op ons jaarlijks clubfeest in de Forum, dat uitliep tot laat in de nacht.
Na een smakelijk buffet werden de premies uitgedeeld, (niet minder dan 54 atleten mochten dit jaar de kassa passeren voor 104 premies). Onze Belgische kampioenen werden in de bloemetjes gezet door onze sportschepen Patrick Van Herck. De verkiezing van de sympathiekse atleten was weer het hoogtepunt van de avond. Bij de jongeren werden Jody Doossche en Tim Van de Velde (van de fietsenwinkel) gekroond terwijl bij de groten zijn moeder Karin Wilms en jogger Ludo Blommaerts de meeste stemmen behaalden en den dans mochten openen. De sfeer zat er dan vlug in.