Nieuw bestuurslid

Koen Leemans is de nieuwe materiaalmeester bij Duffel ac. Hij is verantwoordelijk voor de materiaalaankoop en zal ook de vertegenwoordiger zijn van de werpers. Bij onze inrichtingen zal hij ook instaan voor de kampnummers.
Hij zal ook, zoals voorheen, de clubrecords opvolgen.