Algemene vergadering van de VAl.

Te Roeselare had de jaarlijkse AV van de Vlaamse atletiekliga plaats. Marc Nevens had zich kandidaat gesteld voor een plaats in de beheerraad en haalde de 2de ronde, maar moest dan het onderspit delven. Spijtig want Marc zou zeker nuttig werk kunnen verricht hebben, zeker nu hij in prépensioen is.