Crosscup aflossingen te Gent

Onze jeugd red de meubelen!
Een heel knappe prestatie van onze benjamins meisjes, die een 3de plaats behaalden.
Onze scholieren jongens werden 2de met een collectief sterke prestatie.
Maar onze senioren mannen A slaagden er niet in de top 10 te halen en dat is de eerste maal sinds het bestaan van de crosscupaflossingen. Er is dus nog werk aan de winkel.
Behaalde top 10 plaatsen :
Dames: benj. pl. 1 : 3e
pup. pl. 1 : 10e
jun. : 7e
Heren: benj. pl. 1 : 5e
schol. : 2e