Duffel ac nieuws

De laatste zomerkampioenschappen komen er aan….. en wij zijn al volop bezig met de SCHOLENCROSS,  want 22 september zal zeker een speciale dag worden, er is ook in de namiddag de eerste steenlegging van de nieuwe sporthal. Later hierover meer.
Onze scholencross kadert in de Vlaamse veldloopweek en is daarom enkele weken vroeger dan voorheen.
Wij hebben ook nog in extremis sponsoring van gekregen van Ovomaltine!!!

Ook zijn wij al gestart met de voorbereiding van de “60° GP van DUFFEL”  veldlopen waar wij een feest- editie van willen maken met een receptie er bovenop.
Voor beide organisaties hebben wij natuurlijk veel medewerkers nodig… aanmelden bij Tom Verlinden en de coach.

Eerstdaags worden ook de documenten voor het nieuwe atletiekjaar 2012-2013 uitgedeeld en daarbij ook een uitnodiging voor het CLUBFEEST op zaterdag 6 okt. Een must om er bij te zijn, met een voorprogramma speciaal voor de jeugd.
Vergeet ook niet uw lidgeld te vereffenen en de aanvraag van een nieuw startnummer tijdig binnen te brengen!!! Nieuwe leden kunnen deze documenten bekomen tijdens de trainingen (blokhut).