Atletiek Vlaanderen

In het kader van een modernere aanpak en het verder ontwikkelen van de atletieksport in Vlaanderen, heeft de Vlaamse Atletiekliga besloten om, in navolging van de overheidsdienst Sport Vlaanderen en diverse andere sportfederaties zoals onder andere Tennis Vlaanderen en Basket Vlaanderen, de naam ‘Atletiek Vlaanderen’ boven de doopvont te houden. Ook het logo van de federatie werd licht aangepast.

De Algemene Vergadering van 23 maart 2024 gaf hiertoe zijn goedkeuring om de Federatie na 46 jaar een nieuwe naam toe te bedelen.  

Wel werd beslist om de afkorting VAL te behouden en dit vooral ook om praktische redenen en omdat deze afkorting goed ingeburgerd is bij de leden.

https://www.atletiek.be/nieuws/vlaamse-atletiekliga-wordt-atletiek-vlaanderen