Feestelijke gemeenteraadszitting.

13/05: Plaza: ter gelegenheid van ons 75 jarig bestaan werd onze club de titel van

Verdienstelijke medeburger” toegekend tijdens een feestelijke gemeenteraadszitting.