Een laat pk cross uitslag

Onze secretaresse Simonne Moons vond geen cadetten meisjes interclub uitslag terug op de uitslagenlijst en is dan maar zelf aan het rekenen gegaan en …onze meisjes behaalden de interclubtitel en dat werd ook aan het PC gemeld.
Tot hiertoe geen antwoord en ook geen rechtzetting.
Simon Denis die wegens een kwetsuur niet kon deelnamen aan het Pk cross is voor de rest van het zomerseizoen out met een stressbreukje in de voet en is nu aan aquajoggen toe.